Välkommen till Cederängen

Cederängen utrednings- och behandlingshem
Cederängen är ett utrednings- och behandlingshem för familjer med barn i åldrarna 0-12 år samt blivande föräldrar.
Vi tar emot familjer för utredning och behandling samt akuta placeringar. Vi kan även ta emot ensamplacerade barn i en akut situation. Vår personal har hög utbildning och vi har vaken nattpersonal.
Vi finns i Västerås och har bedrivit verksamhet sedan 1994. Vi har 14 platser.

Cederängens öppenvård
Cederängen utför utredning och behandling i öppenvård. Vi kan medverka vid umgängen mellan föräldrar och barn, avlasta och handleda familjehem mm. Verksamheten bedrivs i en villa några kvarter från Cederängen utrednings- och behandlingshem. Om så önskas kan utredning och behandling göras i familjens hem. Arbetet utformas individuellt utifrån socialtjänstens uppdrag och familjens behov.

Vill du jobba hos oss?
Just nu söker vi en familjebehandlare. Vi vill att du är socionom eller har en likvärdig högskoleutbildning. Hör av dig så får du veta mer:
Karin Tibblin Gustafsen  eller Kristina Ringström Tfn 021-17 39 60
arbetsledning@cederangen.se