Välkommen till Cederängen

Cederängen utrednings- och behandlingshem
Cederängen är ett utrednings- och behandlingshem för familjer med barn i åldrarna 0-12 år samt blivande föräldrar.
Vi tar emot familjer för utredning och behandling samt akuta placeringar. Vi kan även ta emot ensamplacerade barn i en akut situation. Vår personal har hög utbildning och vi har vaken nattpersonal.
Vi finns i Västerås och har bedrivit verksamhet sedan 1994. Vi har möjlighet att ta emot 6 familjer, max 20 personer.

Cederängens öppenvård
Cederängen utför utredning och behandling i öppenvård. Vi kan medverka vid umgängen mellan föräldrar och barn, avlasta och handleda familjehem mm. Verksamheten bedrivs i en villa några kvarter från Cederängen utrednings- och behandlingshem. Om så önskas kan utredning och behandling göras i familjens hem. Arbetet utformas individuellt utifrån socialtjänstens uppdrag och familjens behov.