Kontakta oss

Cederängen utrednings- och behandlingshem och Cederängen Öppenvård
Adelsögatan 24 A
723 37 Västerås

Telefon :  021 – 17 39 60  och  021 – 41 37 89

Fax:          021 – 41 91 36

E-post: cederangen@cederangen.se

oppenvard@cederangen.se

Kristina Ringström
Verksamhetschef
E-post: arbetsledning@cederangen.se

Malin Nordling
Administrativchef
E-post: arbetsledning@cederangen.se