Utredning

OLYMPUS DIGITAL CAMERACederängen utför kvalificerade utredningar med barnets behov i centrum.
Vår utredningstid omfattar åtta veckor.  Vi utgår från tydliga skriftliga uppdrag som upprättats i samverkan mellan socialtjänsten, familj och personal på Cederängen.  Utifrån uppdraget gör vi en genomförandeplan tillsamman med familjen. Under utredningstiden har vi täta uppföljningar med socialtjänsten.

Vi ser familjen i ett helhetsperspektiv, där familjens bakgrund, livssituation, nätverk med mera ingår.
Utredningen bygger på observationer av samspel och anknytningsmönster mellan förälder och barn. Vi observerar hur barnet samspelar med andra barn och vuxna, likaså samspelet och samarbetet mellan föräldrarna och samspel och relation till familjens eget nätverk.

Vi har en förskoleliknande verksamhet för barn i förskoleålder. Där får föräldrarna träna på vardagsrutiner som att lämna och hämta sina barn på bestämda tider. Barnen får utrymme att träna samspel och lek med andra barn under ledning av våra pedagoger. På förskolan arbetar vi också med språk och begreppsbildning genom lek, sånger och sagor.

Vi ser och bekräftar det friska och starka i relationen mellan barn och föräldrar. På så sätt försöker vi bygga upp och stärka förälderns tro på sin egen förmåga.

Vid behov kan utredningen omfatta utvecklingspsykologisk bedömning av barnet genom vår barnpsykologkonsult.
Vi har samarbete med externa konsulter, de erbjuder utredningar och bedömningar av vuxna utifrån deras specialistkompetens, psykiatriska – psykologiska – utvecklingsmässiga bedömningar, missbruk mm.