Bredvidboende/ utslussning

Cederängen har två lägenheter i närbelägna hyreshus. Lägenheterna är på tre rum och kök och används till bredvidboende i en utslussningsfas för familjer som genomgått utredning/behandling på Cederängen. Bredvidboende innebär ett mer självständigt boende med tillgång till familjebehandling från Cederängen med ca 10 tim/vecka. I avtalet ingår också vår förskoleliknande verksamhet, bassängbad, föräldragrupp och andra aktiviteter knutna till Cederängen.
Behandlingsuppdrag och mål för behandlingen upprättas tillsammans med socialtjänsten, familjen och Cederängen.

I mån av plats har vi möjlighet att ta emot andra uppdrag i vårt bredvidboende t.ex familjer i behov av skyddat boende i en akut situation.