Akuta placeringar

Cederängen tar emot såväl ensamma barn som familjer akut. Vid en akut placering fokuserar vi på att ge ett tryggt omhändertagande. För de ensamplacerade barnen erbjuder Cederängen en god omvårdnad och en lugn och trygg miljö. Vår målsättning är att göra vistelsen för dem så bra, men även så kort som möjligt. Vi verkar för att barnet får umgänge med föräldrar eller andra närstående. En akut placering kan ibland leda till att familjen stannar för utredning eller behandling.