Utredning och behandling i Öppenvård

20150903_130124Utredning
Cederängens Öppenvård gör utredningar på uppdrag av socialtjänsten.
Vi gör utredningar och kan genomföra dessa enligt BBIC. Vid behov inhämtar vi information från referenter som skolor, förskolor och privatpersoner.
Vi åtar oss även att genomföra delar av utredningar såsom t.ex. samspelsbedömningar.

Vi utreder i vår utredningslägenhet i Västerås och/eller i familjens hem. Vi arbetar flexibla arbetstider och träffar vid behov familjer även på kvällstid och helger.

Behandling
Vi erbjuder familjebehandling i olika former. Vi kan arbeta med traditionell familjebehandling i familjens eget hem och/eller i vår lägenhet. Vi arbetar gärna med familjens nätverk.

Vi erbjuder  även BOF, Barnorienterad familjeterapi och Tejping. Vi arbetar med BOF för att hjälpa föräldrar att hitta goda samspelsmönster med sina barn och med Tejping för att bearbeta händelser eller beskriva situationer och sammanhang.