Stöd till familjehem

Vi har stor erfarenhet av familjehemsvård och kan vara behjälpliga i att inskola barn i familjehem och genom Tejpig hjälpa barnet att få en tydlig bild av sitt sammanhang.

När ett barn placeras i familjehem kan vi erbjuda familjehemmet stöd att lära känna barnet genom BOF, barnorienterad familjeterapi. Genom BOF kan vi arbeta med barnets relationer till biolog- och familjehemsföräldrar. Vi kan genom dessa arbetssätt ”bygga broar” mellan barnets olika familjer och skapa goda samarbetsklimat.

Vi kan närvara vid umgängen mellan barn och föräldrar där tredje part bedömts nödvändig. För det har vi tillgång till lämpligt utrustad lägenhet. Vi kan även hämta föräldrar i deras hem och följa med under umgänget i familjehemmet.

Vi erbjuder också handledning till familjehem.