Personal

Cederängens personal har hög utbildningsnivå. Personalens grundutbildning är en humanistisk/beteendevetenskaplig högskoleutbildning t.ex. socionom, socialpedagog, beteendevetare, förskollärare. Vi erbjuder all personal vidareutbildning i systemisk familjeterapi, miljöterapi  BBIC och Signs of Saftey.  Tre medarbetare med grundläggande psykoterapiutbildning, Steg 1. och fyra utbildade BOF- terapeuter (Barnorienterad familjeterapi).  Vi har vaken nattpersonal
Vi har totalt 17 anställda .

Vi lägger stor vikt vid att vidareutbilda vår personal inom olika specialistområden utifrån de behov kommunerna ger uttryck för.