Om oss

SONY DSCVår målsättning är att utföra socialtjänstens uppdrag på ett professionellt, flexibelt och ödmjukt sätt. Vi lägger stor vikt vid att uppfylla socialtjänstens krav och förväntningar på oss och på vårt arbete. Tydliga uppdrag, genomförandeplaner och tätt samarbete med socialtjänsten hjälper oss att nå vår målsättning.

Verksamheten vilar på en humanistisk värdegrund om alla människors lika värde. Respekt, ödmjukhet och tron på människors förmåga till förändring och övertygelsen att alla föräldrar vill sina barn väl, är grundläggande i vårt arbete.

Genom att utreda barnets levnadsförhållande ger vi underlag för vidare bedömning och insatser för att kunna skapa positiva och trygga levnadsomständigheter för barnet.

Genom behandling vara en del i den förändringsprocess familjen påbörjat i att bryta tidigare destruktiva mönster, kompensera brister och skapa/återskapa tillit och trygghet i relationen barn och föräldrar.

Med tydliga uppdrag och regelbundet återkommande dagsrutiner skapar vi trygghet och förutsägbarhet för familjerna. För oss är det viktigt med ett respektfullt bemötande av såväl barn som vuxna. Stöd och uppmuntran av familjernas egna resurser är en förutsättning för trygghet och tillit som i sig är en grund för allt lärande, utveckling och växande. Vår nära samvaro med familjerna över dygnets alla timmar gör att vi får ett mycket stort informationsmaterial över varje barn och förälder.

På Cederängen har vi barnets behov i fokus, vi ser alltid till barnets behov av trygghet och stabilitet. Vi utgår från barnens behov och perspektiv i relation till sina föräldrar. Vi vill i vårt arbete med föräldrarna skapa så bra förutsättningar som möjligt för barnen.

Att vara flexibla i vårt arbetssätt är grundläggande för vår verksamhet. Det innebär stor inlevelseförmåga, goda kunskaper om människors behov och utveckling och metoder för att anpassa verksamheten efter de behov och förutsättningar som finns. Tiden på Cederängen ska ge erfarenhet av trygghet, kunskap och omvårdnad.