Målgrupp

Cederängens målgrupp är föräldrar och barn i åldrarna 0-12 år och blivande föräldrar.

  • Föräldrar och barn i socialt utsatta livssituationer.kinderzeichnung familie mit haustieren
  • Förälder och barn som behöver skydd från familjevåld.
  • Föräldrar med psykiatrisk problematik.
  • Föräldrar med missbruks- eller tidigare missbruksproblem.
  • Föräldrar med psykiska funktionshinder.
  • Föräldrar med neuropsykiatriska funktionshinder.
  • Föräldrar i vårdnadstvister.
  • Flyktingfamiljer med svåra traumatiska upplevelser som påverkar föräldrarna i deras föräldraförmåga.
  • Blivande föräldrar med någon av ovan nämnd problematik.
  • Barn 0-12 år utan sina föräldrar vid en akut situation.